Waagtoren
Waagtoren

Expertise

Expertise

Arbeidsrecht

Huurrecht

Onroerend goed

Ondernemersrecht

Procesrecht

De arbeidsovereenkomst

Ik kan u helpen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het (eenzijdig) wijzigen of aanvullen daarvan. Voor de wederpartij van de opsteller van de arbeidsovereenkomst kan ik de arbeidsovereenkomst beoordelen en adviseren.

Daarnaast kan ik zowel de werkgever als de werknemer bijstaan bij het voeren van onderhandelingen over het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Bij geschillen over de (inhoud of uitvoering van de) arbeidsovereenkomst waar de rechter aan te pas moet komen, verwijs ik graag door naar een gespecialiseerd advocatenkantoor en kan ik in een procedure betrokken zijn in de rol van sparringpartner.

Het ontslagrecht

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. In sommige gevallen zal de werkgever een ontslagprocedure moeten starten bij het UWV of de kantonrechter. Soms zal een werknemer een onterecht gegeven ontslag (op staande voet) willen aanvechten bij de rechter. Vaak echter spreken werkgever en werknemer gezamenlijk (vaak na onderhandelingen) af om de arbeidsrelatie te beëindigen door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Ik kan werkgevers adviseren hoe te handelen bij een voorgenomen ontslag en werknemers adviseren over de vraag of sprake is van een rechtsgeldige ontslaggrond. Ik kan zowel voor werkgevers als voor werknemers de onderhandelingen voeren over een beëindigingsregeling en een vaststellingsovereenkomst opstellen of beoordelen.

Arbeidsrecht

Huurrecht

Onroerend goed

Ondernemersrecht

Procesrecht

De arbeidsovereenkomst

Ik kan u helpen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het (eenzijdig) wijzigen of aanvullen daarvan. Voor de wederpartij van de opsteller van de arbeidsovereenkomst kan ik de arbeidsovereenkomst beoordelen en adviseren.

Daarnaast kan ik zowel de werkgever als de werknemer bijstaan bij het voeren van onderhandelingen over het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Bij geschillen over de (inhoud of uitvoering van de) arbeidsovereenkomst waar de rechter aan te pas moet komen, verwijs ik graag door naar een gespecialiseerd advocatenkantoor en kan ik in een procedure betrokken zijn in de rol van sparringpartner.

Het ontslagrecht

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. In sommige gevallen zal de werkgever een ontslagprocedure moeten starten bij het UWV of de kantonrechter. Soms zal een werknemer een onterecht gegeven ontslag (op staande voet) willen aanvechten bij de rechter. Vaak echter spreken werkgever en werknemer gezamenlijk (vaak na onderhandelingen) af om de arbeidsrelatie te beëindigen door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Ik kan werkgevers adviseren hoe te handelen bij een voorgenomen ontslag en werknemers adviseren over de vraag of sprake is van een rechtsgeldige ontslaggrond. Ik kan zowel voor werkgevers als voor werknemers de onderhandelingen voeren over een beëindigingsregeling en een vaststellingsovereenkomst opstellen of beoordelen.

Molen van Piet

Neem contact op!

Neem contact op!